Kajaanin Romu ryhtyy sähköistämään työkoneitaan – yritys valittiin mukaan Suomen ilmastoratkaisuja vauhdittavaan kehityshankkeeseen

Kajaanin Romu osallistuu Suomen ilmastoratkaisuja edistävään merkittävään kehityshankkeeseen. Osana hankeyhteistyötä yritys aloittaa materiaalinkäsittelykoneidensa sähköistämisen. Tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä omassa toiminnassa sekä edistää koko teollisuudenalan arvoketjussa vihreän siirtymän toteutumista.

Suomi sai hiljattain 20 miljoonan euron budjetin EU:lta Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeelle. Hankkeeseen osallistuva tutkimuslaitoksista, julkishallinnosta, yrityksistä ja säätiöistä koostuva yli 50 toimijan verkosto on sitoutunut tukemaan Suomen ilmastovelvoitteiden hiilineutraaliuden saavuttamista, erityisesti vaikeaksi tunnistetuilla sektoreilla.

Vuoden 2024 alusta käynnistyneen ACE-hankkeen painopiste on maatalouden, raskaan liikenteen ja teollisuuden prosessien päästövähennyksiin tähtäävissä toimissa.

Kajaanin Romu edistää osaltaan hankkeessa kehitystyötä, jonka tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen pienen ja keskisuuren teollisuuden prosessien älykästä sähköistämistä.

– Me aloitamme nyt sähköistämään konekantaamme. Poistamme aluksi yhden fossiilisia polttoaineita käyttävän päästölähteen, mikä alentaa arviolta 7,7 % yrityksemme kokonaispäästöjä ja tuotantomme hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkilaskennan kautta saamme tarkkaa tietoa sen vaikutuksesta meidän päästöihin, energiatehokkuuteen ja kustannuksiin. Siitä tuotamme koulutusmateriaalia metallinkierrätysalan yrityksiin ja kannustamme siten toimialaa sähköistymiseen, Kajaanin Romun operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen kertoo.

– Haimme mukaan hankkeeseen, koska näimme tässä ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää oman kaupunkikaivoksemme hiilineutraaliustavoitteemme toteutumista sekä vauhdittaa ilmastoratkaisuja Suomessa. Kiertotalouden asiantuntijoina sitoudumme tuomaan parasta osaamistamme ja edistämään kestävää kehitystä yhdessä muiden huippuosaajien kanssa. Tämä hanke heijastaa sitoutumistamme vastuullisuuteen ja ilmastotoimiin, Nyyssönen toteaa.

Lisätietoja aiheesta:
Niko Nyyssönen, operatiivinen johtaja, Kajaanin Romu
Puh. 040 526 5580, niko.nyyssonen@kajaaninromu.fi

Tutustu suomalaisiin metallinkierrätysalan yrityksiin ja edunvalvontajärjestöön: romukauppiaat.fi