Romusta puhtainta metallia

Metalli on ihmiskunnalle ainutkertaisen arvokasta, olipa se luonnossa malmina tai osana esineitä. Siksi me teemme kaikkemme, jotta kerran kiertoon otetusta ei tule jätettä.

Me olemme Kajaanin Romu, yksi suomalaisista kestävän tulevaisuuden tekijöistä. Valmistamme tarpeettomiksi käyneistä tavaroista Pohjolan puhtainta ja vastuullisinta metallia. Etsimme, kehitämme ja hyödynnämme sinnikkäästi uusia menetelmiä, joilla saamme romujen rippeistäkin kaiken aineksen turvallisesti hyötykäyttöön. 

Muiden metallia kierrättävien yritysten kanssa muodostamme globaalin kaupunkikaivosten verkoston. Yhdessä olemme ekotehokkaan metalliteollisuuden puuttuva lenkki – kiertotalouden uusi muutosvoima – joka saa maailman riittämään.

Historia lyhyesti – romuliikkeestä kaupunkikaivokseksi

Kajaanin Romun toiminta alkoi vuonna 1984 yhden miehen romuliikkeenä. Vuonna 2004 yrityksemme kasvoi mittavien investointien ja vahvan kehitystyön myötä nykyaikaiseksi metallien kierrätys- ja jalostuslaitokseksi, jonka murskaamossa jauhaa 2000 hv:n silppuri ja raaka-aineen talteenottoaste on erittäin korkea. 

Tänä päivänä Kajaanin Romu on yksi alan johtavista toimijoista ja kiertotalouden edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Kaupunkikaivoksemme palvelee metallinkierrätystä tarvitsevia pohjoismaisia yrityksiä ja yhteisöjä logistisesti keskeiseltä sijainnilta Kajaanista. Tämän ohella myymme ja toimitamme kestävästi tuotettua laadukasta metallia teollisuuden raaka-aineeksi globaaleille markkinoille.

Tutustu tästä palveluihimme:

Metallien kierrätyspalvelu

Romua nostetaan ilmaan.

Rakennusten purku- ja kierrätyspalvelu

Kierrätetyn metallin myynti

Työntekijä käsittelee romua.

Romumetallin ja ajoneuvojen kierrätyspalvelu kuluttajille

Tule meille töihin

Tarvitsemme sinut avuksi hoitamaan suurta yhteistä tehtäväämme! Maailmassa on metallia rajallisesti, mutta sen kysyntä kasvaa koko ajan. Me Kajaanin Romulla teemme kaikkemme, jotta jo käyttöön louhitusta metallista ei tule jätettä, vaan se kiertää ekotehokkaana raaka-aineena, ikuisesti tuotteesta toiseen.

Meillä teet työtä kelpo palkalla ja työsuhde-eduilla hyvien tyyppien kanssa. Yrityksessämme uskotaan ihmisiin ja yhdessä tekemiseen. Mielestämme meillä kaikilla on annettavaa niin työlleen, yhteisölleen kuin yhteiskunnalle. Haluammekin, että jokainen työntekijämme tuntee olevansa tärkeä, ja siksi meillä viihdytään töissä. 

Työntekijöitä meillä on tällä hetkellä 35, ja lisäksi työllistämme useita alihankkijoita. Työporukkamme erityispiirre on nuoruus. Moni on aloittanut meillä kesätöissä ja jäänyt tänne töihin. 

Toimintaamme ohjaavat arvot

Luottamus. Suhtaudumme vastuuntunnolla ja periksiantamattomuudella omaan työhömme ja meille uskottuihin tehtäviin. Rakennamme luottamusta laatua, varmuutta ja aktiivista yhteydenpitoa yhteisössämme vaalimalla.

Työntekijä käsittelee romua.

Myönteisyys. Ratkaisuja niin pienen kuin suuren mittakaavan haasteisiin löytyy, kun uskomme asioiden olevan ratkaistavissa. Siksi lähestymme vaikeitakin aiheita myönteisen ajattelun ja avoimuuden kautta. Se ruokkii yhteistyötä ja motivoi tarttumaan toimeen.

Yhteisöllisyys. Meillä uskotaan ihmisiin ja yhdessä tekemiseen. Mielestämme meistä jokaisella on annettavaa niin työlleen, yhteisölleen kuin yhteiskunnalle. Jokainen työntekijämme voi tuntea olevansa tärkeä ja samalla osa suurempaa yhteistä tehtävää.

Vaalimme kestävää laatua ja yhteisömme hyvinvointia

Me kehitämme prosessejamme keskittyen toimintamme vastuullisuuteen ja metalliraaka-aineen korkeaan talteenottoasteen kehittämiseen. 

Kierrätetyn metallin käsittelijänä, jalostajana ja tuottajana haluamme täyttää asiakkaidemme korkeat laatu- ja suorituskykyvaatimukset ja tarjota kestävän kehityksen tavoitteita tukevia palveluja ja tuotteita asiakkaillemme. 

Tarkalla laadunvalvonnalla varmistamme, että tuotteidemme ominaisuudet vastaavat asiakkaidemme toiveita ja että prosessimme ovat laatujärjestelmien ja asiaankuuluvien standardien mukaisia.

Halu kantaa yrityksenä sosiaalinen vastuumme näkyy satsaamisena turvallisuuteen, työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisenä sekä sitoutumisena paikallisen yhteisön elinvoimaisuuden kasvun tukemiseen.

Tavoitteellinen uudistuminen ja syvällisen ymmärrys kiertotalouden kehityslinjoista ovat liiketoimintamme eri osa-alueiden tavoitteisiin pääsemisen kannalta välttämätöntä. Siksi osallistumme aktiivisesti toimialamme kehittämiseen eri foorumeilla käytäntöjen ja tekniikoiden jakamiseksi. Teemme myös jatkuvasti tiivistä yhteistyötä asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.

Halu kantaa yrityksenä sosiaalinen vastuumme näkyy satsaamisena turvallisuuteen, työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisenä sekä sitoutumisena paikallisen yhteisön elinvoimaisuuden kasvun tukemiseen. Yritysfilosofiamme mukaan pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme turvallisen työympäristön ja siten ehkäisemään työtapaturmia ja sairauspoissaoloja. 

Yhteisömme kantavia voimia ovat tiivis ja aktiivinen yhteydenpito, arvostava asenne ja luotettavuuden vaaliminen. Nämä ovat periaatteita, joista pidämme kiinni niin työntekijöiden ja asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa toimiessamme.