Metalli on liian arvokasta poltettavaksi – Kajaanin Romu kerää miljoonainvestoinnilla talteen materiaalien sivuvirrat

Polttolaitoksiin menevä jäte sisältää edelleen arvokkaita metalleja. Kajaanin Romu on ottanut käyttöön uuden tuotantolinjan, joka pystyy pystyy erottelemaan jätteestä metallit yli 99 % tehokkuudella hyötykäyttöön. Investointi vastaa metallin kasvavaan kysyntään ja lisää kierrätysmetallin käyttöä raaka-aineena EU-alueella.

– Investoimme viime syksynä laitteistoon, jolla olemme saaneet nostettua metallien hyödyntämisasteen jopa 99 prosenttin. Linja on pyörinyt muutaman kuukauden ja toimii erinomaisesti. Pystymme nyt käsittelemään loppuun asti metalliromun murskauksessa syntyvän sivuvirran, joka on aikaisemmin ollut jätettä, Kajaanin Romun operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen kertoo.

EU on asettanut kierrätysmetallin hyödyntämiselle tiettyjä tavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Uuden investoinnin myötä Kajaanin Romu saavuttaa tavoitteet jo vuonna 2024, eli reippaasti ennen tavoiteaikataulua. Yhtiö on kehittänyt viime vuosina tuotantolaitostaan asteittain kaikkiaan 18 miljoonalla eurolla. Nyt tehty kahden miljoonan kokonaisuus viimeistelee laitoksen erottelukyvyn sivuvirtojen edelleen jalostamiseksi.

– Kaikki toimintamme, kehitys ja investoinnit tähtäävät vaatimusten ja standardien ylittämiseen. Olemme aina hakeneet parasta mahdollista ratkaisua ja investoineet uusimpaan teknologiaan. Nyt olemme päässeet siihen, että jätemäärä on vähentynyt. Olemme saavuttaneet kaikki tavoitteet mitä on asetettu, Nyyssönen toteaa.

Kajaanin Romu

Kierrätys sulkee metallien ulosvuodon arvoketjusta ja tukee raaka-aineomavaraisuutta

Kierrättämisen ja toimitusketjujen kehittäminen ovat tulevaisuudessa tärkeässä roolissa yhteiskunnan riittävän omavarmuusasteen turvaamisessa ja raaka-aineriippuvuuden vähentämisessä. Eurooppalainen kaivosteollisuus tuottaa vain muutaman prosentin primääriraaka-aineesta, jota kotimarkkina tarvitsee vastatakseen edes nykytasolla metallien kasvavaan kysyntään.

– Olemme ennen kaikkea kierrätyskumppani, joka saa otettua metallit lähes täysin talteen ja palautettua ne takaisin kiertoon teollisuuden käyttöön, Nyyssönen tiivistää Kajaanin Romun toiminnan.

Tarkka kierrätys estää arvokkaiden ja kriittisten raaka-aineiden päätymisen kaatopaikalle. Ulosvuodon sulkeminen säästää myös hiilidioksidia ja energiaa sekä parantaa polttomateriaalin laatua, kun metalli ei päädy poltettavaksi jätteeksi.

– Saadaan irti kaikki, mikä on mekaanisesti ja laadukkaasti mahdollista erotella jätteestä, Nyyssönen lupaa.

Lisätietoja antaa:
Niko Nyyssönen, Kajaanin Romun operatiivinen johtaja
040 526 5580
niko.nyyssonen@kajaaninromu.fi