Tuotamme eilisen esineistä huomisen metallia

Kaikkialla rakennetussa ympäristössä, koneissa, laitteissa ja esineissä on valtavat määrät arvokkaita metalleja. Niiden uusiokäyttöön keräämistä elinkaarensa päähän tulleista rakenteista ja tarpeettomiksi käyneistä tavaroista kutsutaan kaupunkikaivostoiminnaksi. Se säästää luontoa ja euroja sekä luo uusia työpaikkoja Suomeen.

Kajaanin Romulla tuotetulla kiertometallilla säästetään energiaa metallista riippuen 60–95 prosenttia.

Energiansäästöä ja päästöjen vähentämistä

Kaupunkikaivostoiminnassa teollisuuden tarvitsemat metalliraaka-aineet louhitaan luonnon metallimalmiesiintymien sijaan romusta. Oikein toteutettuna se tuottaa merkittäviä ympäristöhyötyjä: Säästämme valtavat määrät energiaa ja vähennämme päästöjä. Lisäksi ehkäisemme myös luontokatoa, kun tarve avata uusia metallimalmikaivoksia pienenee.

Esimerkiksi neitseellisen teräksen tuotanto aiheuttaa 30 kertaa enemmän ilmastopäästöjä verrattuna meillä Kajaanin Romulla kaupunkilouhinnalla tuotettuun kierrätysmateriaaliin. Energiaa meillä tuotetulla kiertometallilla säästetään metallista riippuen 60–95 prosenttia.

Kaupunkikaivostoiminnasta vastaavat metallinkierrätysalan yritykset yhteistyössä teollisuuden ja julkisten toimijoiden kanssa. Monet näistä yrityksistä ovat entisiä romupihoja, pieniä perheyrityksiä, joista on kasvanut materiaalien kierrätystarpeen lisäännyttyä moderneja metallin kierrätys- ja jalostuslaitoksia. Ne ovat kiertotalouden edelläkävijöitä ja erikoisosaajia, joiden tärkeänä tehtävänä on tukea vihreän siirtymän toteutumista yhteiskunnassa. 

Työkoneet kuljettamassa romua.

Romu on jätettä vain hylättynä

Metallien hienous kiertotalouden tavoitteiden kannalta on, että ne kestävät käyttöä, kierrätystä ja muovausta uusiksi esineiksi lähes loputtomasti. Kierrätettävän rautametallipitoisen romun arvo onkin ymmärretty pitkään. Näitä magneettisia metalleja on kierrätetty yli vuosisadan siinä määrin, mitä teknisesti on ollut mahdollista.

Metallin kierrättämisen tekniikat ovat kuitenkin kehittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana siten, että tiettyjen romujen kohdalla on mekaanisella erottelulla mahdollista saavuttaa jopa 99 % talteenottoaste. 

Nykyisin myös monet ei-rautapitoiset metallit saadaan eroteltua romusta uusien esineiden valmistamiseen soveltuvaksi raaka-aineeksi. Näitä harvinaisia metalleja käytetään erityisesti huipputekniikan sovelluksissa, kuten tietokoneissa ja muissa elektronisissa laitteissa, joita sähköistyvä ja digitalisoituva yhteiskunta tarvitsee koko ajan kasvavia määriä.

Metallin kiertoa yhteiskunnassa on kuitenkin edelleen varaa tehostaa vielä runsaasti. Valtavia määriä työllä ja vaivalla luonnosta vaivalla louhittuja ja jalostettuja arvokkaita metalleja on “unohdettuina” elinkaarensa päähän tulleisiin kaupunkirakenteisiin, varastoihin ja laatikoihin tai päätyy luontoon puutteellisesti kierrätettynä.


Hyvinvointia ympäristölle ja yhteisöille  – viisi faktaa kaupunkikaivostoiminnasta:

1. Metalli kestää kierrättämistä lähes loputtomasti. Metalliraaka-aineet eivät menetä fysikaalisia ominaisuuksiaan kierrätysprosessin aikana. Siksi se on raaka-aineena yhtä arvokasta, olipa se vielä luonnossa malmina tai jo kierrossa ihmisen valmistamisissa esineissä.

2. Useimmat metallit voidaan louhia kaupunkikaivoksissa romuista pienemmillä ympäristöhaitoilla ja kustannuksilla kuin perinteisessä kaivostoiminnassa. Esimerkiksi kierrätetyn teräksen käyttö tuotannossa vähentää hiilidioksidipäästöjä 58 %.

3. Romuista valmistettuun metalliin tarvitaan merkittävästi vähemmän energiaa kuin sen louhimiseen ja jalostamiseen metallimalmista. Esimerkiksi kierrätetyn kuparin valmistamiseen kuluu 85 % vähemmän energiaa.

4. Teollisen toiminnan kannalta suomalainen kierrätysmetalli on talousalueemme yrityksille turvallinen ja varma vaihtoehto; kansainväliset teolliset arvoketjuihin liittyy riskejä, koska kriisiaikoina kansalliset edut menevät yhteisten edelle.

5. Kierrättämisen ja toimitusketjujen kehittäminen ovat tärkeässä roolissa tulevaisuudessa yhteiskuntamme riittävän omavarmuusasteen turvaamisessa ja raaka-aineriippuvuuden vähentämisessä.

Kierrätystyömaa.

Tutustu Kajaanin Romun kaupunkikaivostoimintaan

Lue metallin kierrätyksestä ja kiertotaloudesta