Jotta kaikki metalli voitaisiin hyödyntää

Me Kajaanin Romulla teemme kaikkemme, jotta kerran luonnosta käyttöön otettu metalli pysyy kierrossa, eikä katoa.

Moderni yhteiskunta tarvitsee toimiakseen monia eri metalleja. Kiihtyvä kehitys tarkoittaa samalla kasvavaa turhaksi käyneiden metalleja sisältävien tuotteiden virtaa. Muutosvoimien jyllätessä on valittava, olemmeko osa ratkaisua vai luovutammeko. Me emme aio luovuttaa.

Olemme päättäneet edustaa uutta tapaa ajatella kiertotaloutta. Uskomme muutokseen, joka on yhtä aikaa taloudellisesti kannattavaa sekä ympäristövastuullista. 

Se on meidän tapamme tukea  kansallisen kiertotalousohjelman tavoitteiden toteutumista ja yhteiskuntamme hyvinvointia. Samalla pidämme huolta yhteisestä omaisuudestamme; ympäristöstämme ja ainutkertaisista luonnonvaroista, joita meillä ei ole varaa hukata. 

Kajaanin Romu on olemassa, jotta metalliteollisuudesta tulisi energiatehokkaampaa ja kulutusyhteiskunnassa käyttämättömäksi jäänyt raaka-aine saataisiin jatkojalostettua ja uudelleenkäytettyä. Olemme kestävän metalliteollisuuden puuttuva palanen, jonka tehtävänä on pitää kerran louhittu metalli aina kierrossa ja siten pienentää metalli- ja valmistavan teollisuuden päästöjä.

Kierrätämme vuodessa noin 58 tuhatta tonnia erilaisia metalleja, kuten rautametalleja, terästä, alumiinia.

Saamme kierrätettyä meille tulevasta romumetallista 95–98 % höytykäyttöön.

 

Enemmän kierrosta, vähemmän luonnosta

Etsimme jatkuvasti tehokkaampia ja ekologisempia tapoja käsitellä romua. Pyrimme kierrätämään kaiken laitokseemme tulevan aineksen hyötykäyttöön: uusiometalliksi, maa-ainekseksi tai lämpöenergiaksi.

Metallien kiertoa tehostamalla säästämme ympäristöä ja tuemme ekotehokkaan yhteiskunnan rakentumista, tulevaisuuden hyvinvoivaa Suomea. Samalla tarjoamme kriittisiä raaka-aineita, joita tarvitsemme tulevaisuuden kehitykseen.

Olemmekin panostamme vuosia huolelliseen kierrättämiseen ja tehneet investointeja, joilla pääsisimme mahdollismman korkeaan talteenottoasteeseen kaikissa kierrätettävissä olevissa metalleissa. Se on tehnyt meistä edelläkävijän hienojakoisen käsittelyjakeen metallien tarkassa hyödyntämisessä.

Pienet päästöt, suuret hyödyt

Tällä hetkellä saamme talteen yli 95 prosenttia kaikista eroteltavissa olevista metalleista. Tavoitteenamme on nostaa kierrätys- ja hyödyntämisaste 98 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, mikä ylittää nykyiset EU:n metallinkierrätykselle asetetut tavoitteet. 

Korkeaan tehokkuusasteeseen pyrkimällä varmistamme, että toimintamme täyttää linjaukset ja tukee kansallisten kiertotaloustavoitteiden toteutumista myös tulevaisuudessa. 

Kierrätyspalveluita tarjoavana asiantuntijayrityksenä autamme myös yritys- ja yhteisöasiakkaitamme ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.