Hiilijalanjälkilaskennalla kohti hiilineutraalia kaupunkikaivostoimintaa

Kajaanin Romu Oy on sitoutunut EU:n ympäristötavoitteisiin. Yhteinen tehtävämme on suojella, säilyttää ja parantaa alueen luonnon pääomaa; muuttaa EU resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi sekä suojella kansalaisia ympäristöön liittyviltä paineilta sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavilta riskeiltä.

Aloitimme yhtiömme ilmastotyön vuonna 2021 ottamalla hiilijalanjäljen seurannan osaksi kaupunkikaivostoiminnan kehittämistä. Ilmastopäästöjen jatkuvalla mittaamisella ja analysoinnilla tavoittelemme korkeaa ympäristövastuullisuutta. Laskennan myötä olemme pystyneet arvioimaan paremmin valintojemme ympäristövaikutuksia yhtiön tuotantoprosessien ja myynnin kehityksessä sekä investoinneissa.

Päästölaskentaprosessi on auttanut meitä pienentämään kokonaistoimintamme hiilijalanjälkeä jo yli viidenneksen vuoden 2021 tasosta. Samalla olemme oppineet ymmärtämään paremmin liiketoiminnamme ydintä. Energiatehokkuutta parantavat ja ilmastopäästöjä vähentävät muutokset tukevat useita yhtiön toiminnalle asetettamiamme tavoitteita.

Kajaanin Romun hiilijalanjälki

 

Kajaanin Romun kierrätyslaitosten kokonaishiilijalanjälki on 45,86 kg CO2 ekv hyödynnettyä ja terästeollisuuteen toimittamaamme raaka-ainetonnia kohden.

 

 

*Katso lisätietoa hiilijalanjälkilaskennan tarkastusraporteista sivun lopusta.

Yhteisenä tavoitteena hiilineutraali terästeollisuuden arvoketju

Kajaanin Romu on osa suomalaisen kiertotalouden ja terästeollisuuden arvoketjua. Terästeollisuus tuottaa merkittävän osan Suomen hiilijalanjäljestä, mutta se on myös vastuullisesti kehittänyt toimintaansa kohti hiilineutraaliutta EU:n ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Me huomioimme kaikessa toiminnassamme oman vastuumme terästeollisuuden arvoketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi, luoden samalla hyvinvointia ja työtä suomalaisille. Samoin huolehdimme, että yhteistyökumppanimme saavat riittävästi tietoa oman toimintansa hiilijalanjäljestä osana metallinkierrätysliiketoiminnan arvoketjua.

Kajaanin Romun hiilikädenjäljellä hyvittää päivittäin kaukolennon päästöt

 

Toimintamme auttaa arvoketjuamme kompensoimaan ilmastopäästöjä yhden täyden Helsinki–Tokio–Helsinki -jumbojettilennon hiilijalanjäljen verran vuoden jokaisena päivänä. Näin Kajaanin Romu edistää ympäristöystävällisempää terästeollisuutta.

Kehitystyö ja hankkeet haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi

Ympäristövastuullisuudessa noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Toimialallemme on luontevaa pienentää hiilijalanjälkeä perusliiketoiminnan kehittämisen kautta.

Kehityshankkeidemme päätavoite on ottaa käyttöön teknologiaa ja menetelmiä, jotka pienentävät omaa ja arvoketjumme hiilijalanjälkeä ja paikallista saastuttamista sekä tehostavat resurssien käyttöä. Keskeisin keino löytyy liiketoiminnan ytimestä. Se on metallien talteenottoasteen parantaminen.

Pystymme vähentämään tehokkaasti haitallisia ympäristövaikutuksia järkevällä infrasuunnittelulla ja teknisillä ratkaisuilla sekä kierrättämällä metallit tarkasti hyötykäyttöön teollisuuteen ja metallia sisältämättömät sivuvirrat maanrakennusaineeksi ja energiaksi.

Toteutuneet ja tulevat kehityshankkeet

 

  • Olemme investoineet uuteen metallin erittäin korkean talteenottoasteen mahdollistavaan tuotantolinjaan.
  • Aloitimme ACE-hankeyhteistyönä työkoneidemme sähköistämisen sekä ottaneet roolia hyvien käytäntöjen jakamisessa toimialamme sisällä.
  • Siirryimme kokonaan päästöttömään sähköön ja tarkastelleet polttoainesopimuksia ja kuljetusliikkeiden mahdollisuuksia siirtyä uusiutuvaan dieseliin.
  • Sertifioimme ISO 14001 -ympäristölaatujärjestelmän ja kokoamme vastuullisuusraportin yhtiön toiminnasta vuoden 2024 aikana.
  • Otamme käyttöön reaaliaikaisen energiankulutuksen seurannan toimintayksiköittäin ja tuotantolinjoittain vuoden 2024 aikana.
  • Selvitämme mahdollisuutta optimoida tekoälyn avulla liiketoiminnan suunnittelua.

Hiilijalanjälkilaskennan toteutus

Kajaanin Romu tekee hiilijalanjälkilaskentaa yhteistyössä Green Carbon Finland Oy:n kanssa, joka on suomalaisen hiili- ja luontojalanjäljen hallintaan erikoistunut asiantuntijayritys. Hiilijalanjälkilaskentaan on koulutettu omaa henkilöstöä. Projektipäällikkönä toimii yhtiömme operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen, ja teknisen laskennan toteuttamisesta vastaa yksikön päällikkö Mikko Koskela.

Mittauksissa käytämme Suomen ympäristökeskuksen Y-Hiilari hiilijalanjälkityökalua. Hiilijalanjälkilaskelma noudattaa GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) stadardia ”A Corporate Accounting and Reporting Standard”. Hiilijalanjäljen laskennan tarkastukset tekee Green Carbon Finland Oy.

Hiilijalanjälkilaskennan kohde

Laskennassa on huomioitu Kajaanin Romun koko liiketoiminta. Laskennan perusajatuksena on, että kierrätykseen päätyvä romumetalliaines siirtyy Kajaanin Romun hiilijalanjäljen laskentaan saapuessaan toimipisteelle. Laskenta päättyy, kun jalostetut metallit on toimitettu hyödynnettäväksi terästeollisuuteen ja muut raaka-aineet on toimitettu hyödynnettäväksi tai loppusijoitukseen.

Hiilijalanjälkilaskennan tarkastusraportit

Vuosi 2021

Vuosi 2022

Vuosi 2023

Haluatko tarkempia tietoa? Ota yhteyttä:

Niko Nyyssönen

040 526 5580

niko.nyyssonen@kajaaninromu.fi