Jotta metalli kiertää, eikä katoa

Maailmassa on metallia rajallisesti, mutta sen kysyntä kasvaa koko ajan. Siksi meidän on tehtävä yhdessä parhaamme, jotta jo käyttöön louhitusta metallista ei tule jätettä, vaan se kiertää ekotehokkaana raaka-aineena tuotteesta toiseen. Vain siten saamme maailman riittämään.

Kiertotalouden ja kaupunkikaivosten aikakausi on täällä! Eurooppa on ottanut suunnan kohti kestävää tulevaisuutta. Myös Suomi tähtää muutokseen, jossa talouden ja hyvinvoinnin uusi perusta rakentuu kiertotalouteen jo vuonna 2035.

Metallia kiertoa tehostamalla pienet päästöt ja suuret hyödyt

Me metallin kierrättäjät, suomalaiset romukauppiaat, olemme yhdessä terästeollisuuden kanssa yhdessä tärkeä osa eurooppalaisen kiertotalouden kivijalkaa.

Terästeollisuus tuottaa noin 10 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä Euroopassa. Meidän alamme puolittaa tämän arvoketjun päästöt.

Me autamme vähentämään energian ja puhtaan veden kulutusta sekä tarvetta käyttää neitseellisiä materiaaleja terästuotannossa. Tuemme kaikkien kansallisten ja EU:n ympäristötavoitteiden toteutumista.

Tutustu tästä tarkemmin kiertotalouteen ja kaupunkikaivoksiin:

Kohti kiertotaloutta

Kaupunkikaivos- toiminta

Kajaanin Romun kaupunkikaivos