Kajaanin Romu vähensi ilmastopäästöjään yli viidenneksen
– keskeisin keino löytyi kaupunkikaivoksen liiketoiminnan ytimestä

Kajaanin Romu on ottanut hiilijalanjäljen seurannan osaksi kaupunkikaivostoimintansa kehittämistä. Työ on johtanut kolmessa vuodessa tuntuviin päästövähennyksiin ja metallinkierrätyksen tehostumiseen: yrityksen kokonaistoiminnan hiilijalanjälki on pienentynyt yli viidenneksen ja metallien talteenottoaste on saatu nostettua jopa 99 prosenttiin.

– Olemme tehneet vuodesta 2021 lähtien GHG-protokollan mukaista hiilijalanjälkilaskentaa ja kehittäneet yritystämme. Kokonaistoimintamme hiilijalanjälki on pienentynyt jo viidenneksen. Ympäristötyö etenee jatkuvan parantamisen periaatteella, Kajaanin Romun operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen kertoo.

Päästölaskentaprosessin myötä yhtiö on pystynyt arvioimaan paremmin toimintansa ympäristövaikutuksia sekä ottamaan ne huomioon tuotantoprosessien ja myynnin kehityksessä sekä investoinneissa.

– Laskenta on paljastanut, että energiatehokkuutta lisäävillä ja hiilijalanjälkeä pienentävillä muutoksilla tuemme monia yrityksen toiminnalle asetettamiamme tavoitteita. Olemme esimerkiksi sähköistäneet työkoneita, mutta tehokkain keino löytyi liiketoiminnan ytimestä. Se on metallien talteenottoasteen parantaminen. Viimeisin investointi nosti sen jopa 99 prosenttiin, Nyyssönen toteaa.

Kaupunkikaivoksen hiilikädenjälki kompensoi päivittäin kaukolennon päästöt

Terästeollisuus tuottaa merkittävän osan Suomen hiilijalanjäljestä. Metallin kierrätystä tehostamalla ja uusioraaka-aineen tuotannolla Kajaanin Romu tukee osaltaan terästeollisuuden päästövähennystavoitteita sekä EU:n raaka-aineomavaraisuutta.  

– Kajaani Romu auttaa terästeollisuuden arvoketjua kompensoimaan ilmastopäästöjä yhden täyden Helsinki–Tokio–Helsinki -jumbojettilennon hiilijalanjäljen verran vuoden jokaisena päivänä. Huomioimme kaikessa toiminnassamme oman vastuumme yhteisen arvoketjumme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäksi huolehdimme, että yhteistyökumppanimme ymmärtävät toimintansa hiilijalanjälkeä osana metallinkierrätyksen arvoketjua, Nyyssönen kuvaa.

– EU pyrkii vähentämään riippuvuutta tuontiraaka-aineista. Samaan aikaan metallien tarve kasvaa sähköistymisen ja kehittymisen myötä. Erityisesti kriittisten metallien huolellinen kierrättäminen on tärkeää, sillä niiden saatavuus on usein riippuvaista tuonnista Aasiasta ja kolmansista maista, Nyyssönen painottaa.

Tutustu tarkemmin Kajaanin Romun hiilijalanjälkityöhön ja mittaustuloksiin.

Lisätietoja antaa:
Niko Nyyssönen
040 526 5580
niko.nyyssonen@kajaaninromu.fi