Kaupunkikaivokset pitävät metallit kierrossa ja päästöt kurissa – tavoitteena hiilineutraali terästeollisuus

Ympäristöystävällistä kiertometallia romuesineistä ja -rakenteista valmistavat kaupunkaivokset auttavat terästeollisuutta pienentämään ympäristöhaittojaan ja saavuttamaan hiilineutraaliuden. Tämä tulee vähentämään Euroopan hiilidioksidipäästöjä jopa 10 prosenttia. Samalla kaupunkikaivokset lisäävät yhteiskunnan, yritysten ja myös yksilöiden hyvinvointia.

Nyky-yhteiskuntamme yksi tärkeimmistä peruspilareista, terästeollisuus, on yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista maailmassa. Se tuottaa ilmakehään kolme kertaa enemmän hiilidioksidia kuin lentoliikenne. Euroopassa teollisuudenala tuottaa kymmenisen prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Terästehtaat etsivät ratkaisuja hiilijalanjälkensä sekä muiden ympäristöhaittojen pienentämiseksi. Osa terästeollisuuden tarvitsemasta raaka-aineesta pystytään korvaamaan kaupukikaivosten tuottamalla ympäristöystävällisellä kiertometallilla, mikä keventää merkittävästi teollisuudenalan ympäristöjalanjälkeä.

Kaupunkikaivostoiminnassa yhteiskunnan tarvitsemat metallit louhitaan ja jalostetaan raaka-aineeksi elinkaarensa pään saavuttaneista kaupunkirakenteista, koneista, laitteista ja esineistä – eli romuista ja raunioista.

Näin syntyvää kiertometallia saadaan valmistettua 60–95 % vähemmällä energialla verrattuna uusien, neitseellisten raaka-aineiden louhintaan luonnosta. Myös muut vaikutukset ympäristöjalanjälkeen ovat merkittäviä: Kiertometallin käyttö uudessa tuotannossa vähentää päästöjä ilmakehään 80 % ja vesistöihin 76 % sekä veden kulutusta 40 %. Lisäksi kaupunkikaivostoiminta hillitsee luontokatoa, kun tarve avata uusia metallimalmikaivoksia pienenee.

Näiden hyötyjen ohella metallin kierrättämisen ja toimitusketjujen kehittäminen ovat tärkeässä roolissa yhteiskuntamme hyvinvoinnin kasvattamisessa, riittävän omavarmuusasteen turvaamisessa ja raaka-aineriippuvuuden vähentämisessä.
Metallien kierrätys on työvoimavetoinen ala ja siksi kierrätysasteen ja -tarkkuuden kehittyminen luo myös uusia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja ihmisille.

Metalli on liian arvokasta yhteiskunnalle ollakseen jätettä

Suomessa sijaitsee yksi Pohjoismaiden suurimmista ja edistyksellisimmistä kaupunkikaivoksista. Vuodessa lähes 60 000 tonnia metalleja käsittelevä Kajaanin Romu on metalliraaka-aineen tarkan kierrättämisen uranuurtaja.

– Autamme asiakkaitamme teollisuudessa sekä tuottajayhteisöjä keventämään ympäristöjalanjälkeään huolehtimalla erittäin tarkasti romumetallien jalostamisesta teollisuuden raaka-aineeksi, Kajaanin Romun operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen sanoo.

Yritys saa Nyyssösen mukaan kierrätettyä hyötykäyttöön kaikesta käsiteltäväksi tulevasta romumetallista 95–98 %. Se kehittää silti yhä tehokkaampia ja ekologisempia tapoja käsitellä romua. Tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen metallien talteenottoaste.

– Maailman metallivarannot ovat rajalliset ja sähköistyminen lisää valtavasti metallien kysyntää ja sitä kautta päästöjä. Ympäristökriisien syveneminen hallitsemattomaksi on todellinen uhka. Siksi me teemme kaikkemme, jotta kerran luonnosta louhitut metallit pysyvät pienintäkin hippua myöten kierrossa.

Kajaanin Romu tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa niin vastuullisuus-, laatu- kuin kannattavuustekijöiden ratkaisemiseksi, sillä murroskausi ekotehokkaaseen on mittava haaste terästeollisuudelle. Metallin erinomainen kierrätettävyys ja sitä kautta sen arvon pysyvyys on kuitenkin mahdollisuus.

– Metallit kestävät käyttöä, kierrätystä ja muovausta uusiksi esineiksi lähes loputtomasti. Ympäristöystävällisestä kiertometallista voidaan siksi valmistaa jopa edullisemmin yhtä laadukkaita tuotteita kuin neitseellisestä raaka-aineesta.

– Jokaisen taviksesta päättäjiin saakka tulisi ymmärtää, että metalli ole koskaan jätettä. Romunakin se on aarre, joka tulisi nähdä raaka-aineena, nimenomaan ympäristöystävällisenä raaka-aineena. Kaikki kaivostoiminnan ja raskaan teollisuuden haitat jäävät pois arvoketjusta.

Metallin kiertoa tehostamalla pienet päästöt ja suuret hyödyt

Paine uudistua kestävästi ja täyttää ympäristöasioihin liittyvät yhteiset tavoitteet koskettavat myös kaupunkikaivosta itseään. Nyyssönen toteaa kiertotalousmalliin perustuvan talouskasvun tarvitsevan onnistuakseen laaja-alaista ekotehokasta ajattelua, mikä näkyy esimerkiksi yrityksen mittavina investointeina kierrätyslaitoksen kehittämiseen.

– Olemme käyttäneet kaikkiaan jo noin 18 miljoonaa kierrätyslaitoksemme asteittaiseen uudistamiseen, jotta sivuvirroistakin saataisiin arvokkaat metallit tarkasti ja turvallisesti talteen, Nyyssönen painottaa.

– Nyt tulossa oleva lähes kahden miljoonan investointi tähtää siihen, että pystymme hyödyntämään kaiken mekaanisesti eroteltavissa olevan metallin. Saimme edistyksellisintä tekniikkaa, mitä on olemassa. Tulemme ylittämään EU:n asettamat tavoitteet kirkkaasti ennen tavoiteaikatauluja, Nyyssönen vihjaa tulevasta.

Ensi vuonna luvassa on investointeja konekalustoon tavoitteena pienentää kierrätyslaitoksen hiilijalanjälkeä. Yritys sähköistää koneita, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Nyyssönen kertoo Kajaanin Romun verifioineen hiljattain ilmastolaskennan, ja yritys tarjoaa asiakkailleenkin nyt tietoa heidän toiminnastaan syntyvän metallijätteen kierrättämisen ja hyödyntämisen hiilidioksidipäästöistä

– Yritykset ja yhteisöt saavat meiltä tiedon raportointia ja toiminnan kehittämistä varten metallijätteensä käsittelyn eli kierrättämisen ja hyödyntämisen ilmastopäästöistä. Me pystymme sen tiedon oikeasti antamaan asiakkaalle, mikä on uutta Suomessa.